طریقه مصرف ضد کف وساخت امولسیون - شیمی فر ایران

به عبارت دیگر مایعات خالص ذاتا ً هیچ مدل حباب گاز را باطن خود نگه نمی دارااست و فاقد کف هستند؛ البته در کل سیس

توسط PATRIS-MUSIC در 29 اسفند 1400
به عبارت دیگر مایعات خالص ذاتا ً هیچ مدل حباب گاز را باطن خود نگه نمی دارااست و فاقد کف هستند؛ البته در کل سیستم های رنگ (امولسیونی، حلالی و بدون حلال) باید بستری به جهت تثبیت کف وجود داشته باشد. دیگر نفتهای گیاهی و الکل های چرب (C7 - C22 ) نیز در برخی مواقع گزینه استعمال قرار می گرفت ولی ایراد این بود که الکلها جزء آنتی فوم های گران بها بودند. لذا ارتقا ضد کف مطلوب نسبتاً ً به جهت کل فرمولاسیون ها یک جزء واجب است. امروزه روغن های معدنی آلیفاتیک در فرمولاسیون های ضد کف به کارگیری می شوند. تقریبا ً تمام اجزای گزینه مصرف در فرمولاسیون رنگ می تواند در تولید کف و حباب بر روی مرحله فیلم مؤثر باشد. ۷ - حضور ضد کف در سيستم شديدا” از تفکيک عامل ها مکانيکی به نسبت شيميايی که تمايل به کف کردن دارند پيشگيری می نماید در صورتی که چه هردو پایین تاثير چند سکو کمتر نسبت از جاذبه سطحی واقع شده اند . ضدکف پودری برهان حذف کننده کف اجباری به دست آمده در یک واکنش شیمیایی که بر مبنا پودر فعالیت می کند. زمان اجرای رنگ هم کف تولید شده سبب ساز باقی ماندن حباب در سطح رنگ می شود. همین روغن ممکن هست روغن معدنی ، روغن نباتی ، روغن سپید یا هر روغن دیگری باشد که به غیر از روغن سیلیکون در محفظه کف کف نمی کند. وجود ذرات غیر قطبی مضاعف کوچک در مایع ضد کف به تیتر یک ذره خارجی، مهم جذب مواد کمتر دهنده کشش سطحی به متلاشی شدن حباب هوا یاری می کند. زمان ایجاد رنگ، مانع از تولید عواملی مانند اختلاط، کف دوباره و آسیاب می شوند. فرایند تولید استعمال نمود. به جهت همین ، چندین ویژگی حیاتی هست ، نظیر دسترسی به حبابهای مرحله حساس کاربرد ناچیز متاع (نیروهای میان مولکولی و ساخت درون باید کم ضد کف سیلیکونی رنگ باشند). مولکول متاع همینطور به جهت پرهیز از حل شدن متاع و از فی مابین رفتن اثر ، اضطراری نمی باشد حساس مشروبات الکلی سیاه سازگار باشد ، از لحاظ ویسکوزیته در دماهای گوناگون پایدار میباشد و بایستی بتواند به راحتی روی تراز توزیع شود. در مایع اطراف حباب هوا به لطف رخنه کرده و پخش می شوند. هنگامی که مایع از اطراف حباب به پایین کشیده شده و ضخامت جداره حباب تقریبا ً به 10 نانومتر برسد، حباب کف شکسته می شود. در این حالت هنوز مایع اطراف حباب وجود دارااست و حباب های ریز و کروی مرطوب بر روی سطح دیده می شوند. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب سایت ترکیبات ضد کف روغن موتور.
آخرین مطالب