از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

کمپانی sigma محصولات آیتم استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه می‌کند

توسط PATRIS-MUSIC در 26 آذر 1401
کمپانی sigma محصولات آیتم استعمال در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه می‌کند و طیف وسیعی از محصولات و حرفه آوری های قوی را به جهت تحقیقات شیمیایی از جمله اشکال کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را تولید می کند. APTMS یک آمینوسیلان هست که در فرآیندهای silanization به عنوان عامل جفت سیلان برای اصلاح مرحله انواع نانو ذرات و در ادغام دارای ماتریس سیلیس مزوپور به جهت از در میان بردن کروم از فاضلاب دیدن برگه اصلی استعمال می شود. از همین ماده شیمیایی به تیتر یک سلاح در طول جنگ جهانی نخستین به کار گیری می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن هست که به عنوان پیش ماده در ساخت کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه و تنظیم محلول ید یدید-مولیبدات برای گزینش سطح گلوکز استفاده می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک می باشد که برای تعیین بنزودیازپین ها، کلسترول، فعالیت آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همینطور به تیتر یک معرف جفت الکتروفیلی به جهت گزینش کلر باقی مانده آیتم به کارگیری لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به عنوان معرف به جهت تولید بافر بارش ایمنی (IP) به مراد تصحیح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها گزینه به کار گیری قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به تیتر یک استدلال هسته در ایجاد رنگدانه TiO2 استعمال می شود. مونوهیدرات هیدرازین اهمیت سیستم کریستال تریکلینیک و گروه فضایی P3121 هستند که به عنوان مبداء هیدروژن از طرز تجزیه در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، ادله کاهش دهنده در مواردی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید استعمال می شود. یک جامد بی رنگ میباشد که به عنوان کاتالیزور نوکلئوفیلی مفید در گونه های واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و مورد ها دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در اشکال مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر عالم است که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را ایجاد می کند. از همین ماده عمده در صنایع پلاستیک سازی استعمال می شود. این برگه شامل ترکیبات تولید کننده مواد شیمیایی، ادغام % موادسازنده و مواد باطن آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع واقعه بایستی رعایت شوند را به جهت همان ماده شیمیایی معلوم بیان می کنند. حقیقت همین می باشد که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم مهم ترکیبات طبیعی که در منزل داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از مدل خالص آن به کار گیری شده و قیمت واقعی آن فقط به دست پزشکی ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها اهمیت هدف برطرف کردن دشواری آب و عملکرد بهتر، در طبابت برای تهیه آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به عنوان ماده كاهش دهنده در تنظیم ورق های گرافن به کارگیری می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از تمام مواد شیمیایی تولیدی، در ایجاد بقیه مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در محیط زیست از طلوع فرهنگ صورت دیتا می باشد و اساسی پرورش جمعیت جهانی مشکلات آلودگی ارتقاء یافته است، به جهت محافظت یک گوشه و کنار زیست سلامت تکنیک های شیمی آنالیتیکال آیتم اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی می بایست مشخص و معلوم شوند. به تیتر مثال در کشاورزی برای تولید کودهای آمونیوم فسفات و غنی کردن خاک و بهبود رویش گیاهان، در صنایع غذایی به خواسته تولید طعم در بعضی از غذاها و نوشیدنیها و یا در پروسه ساخت روغن نباتی، پکینگ پودر یا محصولات گوشتی به کار گیری میشود. اسید سیتریک که به رخ آبدار و خشک ساخت می‌گردد از جمله اسیدهای پرمصرف در صنایع غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ % اسید ایجاد شده در این صنعت به کارگیری میشود. اسید سیتریک از گزاره اسیدهای آلی میباشد که به صورت طبیعی در بعضی از میوهها و مرکبات وجود دارد. همچنین در صنعت های شیمیایی اکسیژن در مجزاسازی هیدروکربنها (ترکیبات تنها کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر نظیر اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آن ها کوچکترین واحدی هستند که هر چیزی را می قدرت بدون انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن تجزیه کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در فضای سبز اسیدی هستند و تجزیه آن به شکل اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به شکل پودر یا این که کریستال می باشد و به جهت رسوب DNA از بافرهای آبی ناچیز نمک به کارگیری می شود. به صورت پودر هست و عنوان سپر مؤثر نوترون به جهت راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی مورد به کار گیری قرار می گیرد. به صورت مایع میباشد و به تیتر معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی آیتم به کارگیری قرار گرفته برای دیتاها بیشتر به اینجا کلیک کنید است. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم ادامه مطلب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب