عجله: COVID-19 داده است MLB یک دلیل در نهایت به ممنوعیت این منزجر کننده بیس بال عادت…

سازمان دیده بان ویدیو بالا به امروز را مشاهده کنید لوله کشی-داغ تازه-outta-به-فر قسمت از عجله با جارد اسکله! ما به شما اجازه شما می دانید همه چیز را به شما نمی دانستید شما نیاز به دانستن در مورد ورزش. چیزهای دیگر بیش از حد. اما بیشتر ورزش است.

آن یکشنبه, مارس 15 سال 2020 و در اینجا چیزی است که جارد پخت و پز تا:

با عجله به عقب خواهد بود هفته آینده. تا آن زمان سالم ماندن و اتمام آرشیو قسمت در اینجا.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

کتاب زبان اصلی

ایندکسر