چهار راه‌هایی که لباس مرد آهنی زندگی جنسی شما را بهبود می‌بخشد.

در این دوران تونی استارک و بروس بنر در اکنون عملکرد میباشند تا حیاتی تولید یک هوش مصنوعی آشتی جهانی ایجاد کنند

توسط PATRIS-MUSIC در 18 شهریور 1401
در این دوران تونی استارک و بروس بنر در اکنون عملکرد میباشند تا حیاتی تولید یک هوش مصنوعی آشتی جهانی ایجاد کنند، البته همین هوش مصنوعی که اولتران نام دارد، قدرت و کنترلش را بهدست می‌گیرد و او حالا به تهدید بزرگی برای امنیت جهان تبدیل شده است. مردان لر بختیاری پیراهنی به نام چوقا به بدن مینمایند که دست بافت زنان عشایر است که از پشم بز به دو رنگ سیاه و سپید تهیه و تنظیم میشود و خاصیت آب گریزی دارااست و گرما را در زمستان نگهمیدارد و در تابستان رطوبت و خنکی را مراقبت میکند. برخلاف لباس کلاسیک که نماد عنکبوتی ریز و سیاه رنگ دارد. در ادامه دزدیدن شی به وسیله راکت راکون سبب ساز میشود تا این مجموعه گزینه تعقیب قرار بگیرند و ازطرفی استار لرد دارای ایگو، پدرش ملاقات مینماید که نقشههای شیطانی برای او دارد. بااینحال، طرفداران تا حدی از شخصیت پردازی اولتران ناامید شدند و اعتقادوباور داشتند این شخصیت میتوانست نقش اکثر و بهتری در اتفاقات فیلم داشته باشد. همچنین از شخصیت ایگو بهعنوان یکی از بهترین شخصیتهای شرور دنیای سینمایی مارول یاد میشود. در هر اکنون جیمز گان توانست حساس ایده و طریق خویش تیم نگهبانان کهکشان را به گروهی محبوب درکنار اونجرز تبدیل نماید و این فیلم تبدیل به یک عدد از موفقترین فیلمهای دنیای سینمایی مارول شود. 2 مدت کوتاهی سپس پس از پایان اتفاقات قسمت نخستین شروع میگردد که اکنون اعضای نگهبانان کهکشان در اکنون انجام مأموریتهای فضایی هستند. تانوس نیز بالاخره در فیلم نگهبانان کهکشان حضور کوتاهی داشت که در اینجا جاش برولین برای اولینبار این نقش را بازی کرد. داونی باری دیگر در نقش تونی استارک در فیلم مرد آهنی ۲ سال ۲۰۱۰ اهمیت کارگردانی فاورو ظواهر شد. برد فیلم Guardians of the Galaxy همینطور باعث شد تا دنیای کیهانی مارول بسط پیدا کند و همچنین همین گروه نقش مهمتری در آتی دنیای سینمایی مارول داشته باشند. این در واقع اشاره هوشمندانهای به شخصیت «ضربه شلاق» است که یکی از از معاندان «مرد آهنی» است. همچنین در ارتفاع فیلم Guardians of the Galaxy شاهد معرفی شخصیت نبیولا بودیم که وظیفه داشت تا سنگ بینهایت قدرت را از گامورا بگیرد و به تانوس دهد. همچنین در صحنه پس از پایان فیلم شاهد معرفی دو شخصیت کوئیک سیلور و اسکارلت ویچ هستیم که موشهای آزمایشگاهی هایدرا لباس مرد آهنی برند 4 هستند. درکنار آن پرداخت بهتری در میان ارتباط گامورا و نبیولا را شاهد هستیم. همینطور در فیلم Avengers: Age of Ultron شاهد معرفی اسکارلت ویچ و ویژن تا حضور کوتاه کوئیک سیلور هستیم.
آخرین مطالب