پیستون موتور چیست ؟

همین پیستون برشی تا نیمه بدنه خویش داراست و وزنههای تعادل میللنگ از درون این شیارها عبور میکنند. کمپرسورهای نی

توسط PATRIS-MUSIC در 7 بهمن 1400
همین پیستون برشی تا نیمه بدنه خویش داراست و وزنههای تعادل میللنگ از درون این شیارها عبور میکنند. کمپرسورهای نیمه بسته و باز سیکل تبرید متفاوتتری را تامین میکنند؛ این تجهیزات از نحوه موتور الکتریکی به جهت برنامه های تبرید در صنایعی مثل واحدهای خنک سازی آمونیاک کاربرد دارند. طراحی چیلر تراکمی دارای کمپرسور رفت و برگشتی یک زمینه از صنعت را پایین پوشش قرار می دهد. انواع چیلر تراکمی اساسی کمپرسور رفت و برگشتی تجهیزاتی استوار و قدرتمند میباشند که راندمان بالا را در فرایند خنک سازی آب ارائه میدهند. گنجایش های بالاتر این چیلرها به جهت صنعت های پهناور خیس مانند نیروگاه ها قابل استعمال است.این چیلرها اصلی بعدها بزرگتر هستند البته هزینه های تعمیرات و مراقبت کمتری را اجبار می کنند. به برهان این‌که پیستونهای همین خودرو مشابه دستان یک ورزشکار بوکس حرکت میکند، به آن موتور بوکسوری هم میگویند. در این سیستم، چهار میله به شاسی و بدنه خودرو وصل می شود که محورها و وزن خودرو را کنترل میکنند. مهمترین موردها کاربردی این چیلرها را می توان در کاربردهای نیروگاهی، روند تولید و ذخیره سازی در صنعت های و همچنین تاسیسات مربوط به تهویه مطبوع دانست. مک کوئین در روش رسیدن به محل مسابقات قهرمانی جام پیستون در کالیفرنیا برای مسابقه دادن حیاتی دو رقیب دیرینه، به طور غیر منتظره خود را در جاده 66 شهر رادیاتور اسپرینگ مییابد و اساسی شخصیتهای این شهر آشنا می شود و می فهمد که زندگی مثل یک مسافرت هست نیکی خط پایان. چیلرهای تراکمی از طرز کمپرسور هایی که پروسه انتقال سیالات را به شکل برگشتپذیر انجام می دهند، ابزارهای ایده آل برای تامین آب خنک مصرفی در صنایع پهناور می باشند. در حالی که شکلهای نامتعادل و نامتقارن به سختی اکسترود میشوند. نامگذاری همین چیلر اهمیت عنوان “چیلر تراکمی رفت و برگشتی” به عامل ساختار کمپرسور آن می باشد.کمپرسور که در ایجاد این چیلر به عمل رفته هست شامل یک سیلندر و پیستون می باشد. البته نباید فراموش کرد که بهواسطه حذف سیلندر و پیستون دمای داخلی محیط چگالی کمتر می‌شود و کمپرسور بهواسطه داغ شدن نباید خاموش شود. رینگ پیستون عایق بندی محفظه احتراق را از طریق فشار داخلی و خارجی اعمال شده به آن برقرار می­کند. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد قیمت رینگ و پیستون تیوفایو بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب