هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده بایستی کلیدی ت

توسط PATRIS-MUSIC در 9 اسفند 1400
هدرز ها را می توان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده بایستی کلیدی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست حیاتی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقا توان هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی می باشد که برای ارتقا شتاب و توان ماشین آیتم استفاده قرار می گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید اخذ نمایید این آیتم یکی از مورد ها واجب میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی می باشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن حادثه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل سخت و تهی دست به دانش منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف‌و‌تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که قیمت خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید یک اتومبیل پرقدرت و اصلی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که کارگزاری همین قطعه منجر بروز ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم سرعت و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه اهمیت طراحی و ایجاد همین قطعه کلیدی دارد، روزگار و هزینهای است که شما می بایست برای آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را می توان یک فرایند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کار گیری نمیکنند. این دو قطعه از نظر جنس و ساختاری حساس یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می‌شوند و پروسهی انجام همین واقعه کلیدی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اصلی مانیفولد، فراوان سریع و آسانتر میباشد و همین موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.
آخرین مطالب