مقاوم سازی ساختمان و سازه اسکلت فلزی در برابر حریق (آتش سوزی)

مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت:در ضابطه جهش تولید مسکن مسئولیت ایجاد مسکن با مدیر جمهور است، در شورای خوب

توسط PATRIS-MUSIC در 14 بهمن 1400
مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت:در ضابطه جهش تولید مسکن مسئولیت ایجاد مسکن با مدیر جمهور است، در شورای خوب مسکن که به سر گروهی مدیر جمهور تشکیل می شود اعضای این شورا در قانون معلوم شده هست که هر کدام وظیفه ای را بر عهده دارند. کاربر هیأت رئیسه مجلس نیز گفت: در درحال حاضر حاضر متولی مسکن در ضابطه جهش ایجاد مسکن کلیدی وزارت مسکن است، یک اقدام خوب وزیر شهرسازی این می باشد که در سرزمین که حدود 900 شهر ذیل 50 هزار نفر داریم مسئولیت این شهرها را به استان ها واگذار کرد براین اساس باید چکیده از اختیارات را به شوراها و گروه های محلی بسپاریم تا تصمیم های سریعتر بگیریم. وی ادامه داد: حدود 40 هزار روستای بالای 20 خانوار در مرزوبوم داریم و روستاهای بالای 20 خانوار کلیدی نقشه طرح هادی تصویب شده هستند، در اوایل انقلاب حتی یک روستایی که با طرح هادی باشد نداشتیم بنابراین طرح هادی، در اوایل انقلاب مهم کارایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی وقت آغاز شد. مدیریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: حدود 40 هزار روستای بالای 20 خانوار در مرز و بوم داریم که این روستاها دارای نقشه طرح هادی مصوب هستند. معاون ساخت و حفظ از راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری میهن گفت: در مرز و بوم نزدیک به 40 هزار روستای بالای 20 خانوار داریم که 82 % اساسی رویه های آسفالته و 18 درصد فاقد رویه آسفالته هستند. وی درباره اختصاص قیر رایگان به جهت شیوه های روستایی گفت: سالانه اهمیت چهار میلیون تن قیر بدون پول نمی توان راه های روستایی را تمام کرد. آقای یوسفی ادامه داد: در سال 99 از چند ردیفی که در بخش خط مش روستایی معتبر اخذ کردند، ردیف میزان دارایی خط مش روستایی نزدیک 400 میلیارد تومان بود اهمیت توصیه مجلس به پنج هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و نزدیک به 1700 میلیارد تومان نیز در تبصره 14 از محرومیت زدایی به بخش راه روستایی اختصاص دادیم و نزدیک به هزار میلیارد تومان هم قیر اختصاص پیدا کرد به این معنی که در مجموع حدود 7700 میلیارد تومان شد. آقای یوسفی گفت: در بخش بهسازی، بازسازی و مقاوم سازی منازل مسکونی روستاها در یک مدت زمان ای خوب عمل شد به این معنی که در دهه 80 و اوایل دهه 90 اقداماتی انجام گردید که هم مدیون خوبی پرداخت شد و نظام بانکی همکاری کرد حتی بعضا افراد در شهرهای تبارک در روستاهای همسایه با دریافت مدیون بنا کردند البته الآن شاهد چنین شرایطی نیستیم یعنی الآن هم کانال بانکی کار خود را به مهربانی انجام نمی دهد و هم این که در طرح هادی روستایی در بعضا روستاها زمین نیز بها شهر مجاور گردیده چون محدوده همین روستاها بسته شده میباشد و در صورتی که بخواهیم جمعیت در آن روستاها ساکن شود و مسافرت نکند اشخاص در آنجا می بایست به زمین دسترسی داشته باشند بدین ترتیب روستائیان زمین دارا هستند اما به خاطر این که بیرون از طرح هادی میباشد عملاً توسعه و گسترش روستایی نداریم. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها دوچندان عمده در آیتم مقاوم سازی صفحه لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.
آخرین مطالب