معمولا دریچه سقفی برای هوا رفت ایجاد شده است

روزنه ها کلیدی توجه به حالت قرارگیری جور و شکل سیستم و کالا آن حیاتی اسم ها متفاوتی می شود. دریچه خطی 30 درجه

توسط PATRIS-MUSIC در 2 بهمن 1400
روزنه ها کلیدی توجه به حالت قرارگیری جور و شکل سیستم و کالا آن حیاتی اسم ها متفاوتی می شود. دریچه خطی 30 درجه در دو مدل یکطرفه و دوطرفه ایجاد می گردد که دسته یکطرفه آن جهت کاربرد در نصیب پیشانی دیوار و یا این که سقف کنار دیوار جانبی و مدل دو طرفه آن در سقف دور از دیوارهای جانبی گزینه به کارگیری قرار دریچه سقفی تهویه میگیرند. مهم اعتنا به پروفیل پره آیتم استعمال در روزنه های خطی 30 جايگاه جور های متمایز مانند روزنه های خطی 30 رتبه دو طرفه قابل تولید می باشند. همین روزنه ها به جهت هوای رفت و بازگشت و تخلیه قابل به کارگیری می باشد. دریچه تایلی برای سقف های کاذب تهیه و ساخت می شود. روزنه سقفی تایلی حساس دریچه گرد نیز میتواند جهت مکِشِ هوا وهم دمِشِ هوا بکار رود.لازم به ذکر میباشد درصورت به کار گیری از این روزنه سقفی جهتِ سیستم رجوع و برگشت ،لزوماً نیازی به استعمال از دمپر نیست.سطحِ بدنه همین دریچه سقفی نیز اساسی به کار گیری از رنگ کوره ایِ مرغوب در رنگهای متنوع قابلِ پوشش میباشد.دریچه سقفی تایلی اساسی روزنه گرد تخت نیز می تواند داخل کانال های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و نیز بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ کلیدی پیچ و نصب گردد.از روزنه سقفی تایلی دارای روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در محیط های مختلف به کارگیری میشود.دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت از خروجِ هوای داخل کانال بصورتِ پرتابی جلوگیری میکند. دریچههای خطی ایجاد شده در موسسه فنی شاهرخی در انواع ابعاد کادر و شکل پروفیل پره جهت پوشش اشکال سلیقهها و نیازهای آئرودینامیکی مشتریان گرامی از مرغوبترین پروفیلهای فابریک آلومینیومی اکسترود شده به همراه رنگ ایکترو استاتیک کوره ای تولید میگردند. میزان مرغوب بودن بالای ساخت این روزنه ها توسط همین موسسه فنی منجر شده تا صادرات انواع پر رنگ به کشورهای محدوده خلیج عجم انجام شود. این روزنه ها بایستی توسط یک باکس رابط یا طوقه ای به لاین کلیدی هوا متصل شود. روزنه های شمسی در ساختار یک ورقه ی مربع شکل، که داخل همین برگه ی مربع شکل اهمیت اشکال انواع مدور هندسی دکوراتیو تولید میشوند. اهمیت دقت به اثبات بودن پرههای این دریچهها قابلیت و امکان ایجاد در طولهای و همینطور بهصورت یک سرباز و دوسر گشوده جهت قرار گرفتن در کنار نیز در مواقعی که ارتفاع موردنیاز دریچه از حداکثر طول قابلتولید (دو و نیم متر) هست نیز وجود دارد. سیستم های هوارسانی اصلی بخش های مختلفی میباشد که همگی در کنار یکدیگر به تهویه و هوارسانی گوشه و کنار یاری می نمایند که بخش اعظم این دریچه های تهویه هوا در سقف قرار میگیرند که به جهت سقف کاذب از دریچه تایلی یا این که آمسترانگ به کارگیری میشود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن