قیمت درجه1 پتاسیم نیترات اصفهان⭐

در اوایل قرن 19 و در طول مبارزه داخلی ، غارهای اکثری از ایالت های جنوبی منابع غنی نیترات پتاسیم بودند. یک طرز

توسط PATRIS-MUSIC در 29 اسفند 1400
در اوایل قرن 19 و در طول مبارزه داخلی ، غارهای اکثری از ایالت های جنوبی منابع غنی نیترات پتاسیم بودند. یک طرز جایگزین برای ایجاد نیترات پتاسیم فارغ از محصول جانبی آمونیاک ترکیب نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم میباشد که در همین روش نیترات پتاسیم و کلرید آمونیوم به دست می آید. پتاسیم نیترات یک نمک است و هر نمک مشتق یک اسید و یک باز است بنابر همین برای تشکیل بلورهای پتاسیم نیترات می توانیم از واکنش پتاس(KOH) و نیتریک اسید(HNO3) استفاده کنیم. پتاسیم نیترات نقش یک اکسید کننده حاذق را دارد. این ترکیب یک ادغام واکنش دهنده کار کشته و اکسید کننده خوب است. بلکه صرفا به سرعت واکنش آتش گرفتن بقیه مواد باعث میشوند. ایجاد کنندگان به طور معمول اهمیت واکنش کلرید پتاسیم (KCl) مهم منبع نیترات، کود پتاسیم نیترات (که بعضاً به آن نیترات پتاس یا NOP هم گفته میشود) را تولید میکنند. پس از ایجاد در طی فرایند فوق الذکر نیترات پتاسیم را ایجاد می کنند. در مصرف خاکی بسته به نوع کشت ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم از کود را در زمانه کاشت بکار ببرید. قابل مصرف بر روی تمام گونه های گیاهان هست که به ادله نسبت مطلوب نیتروژن/پتاسیم خصوصا زمان گلدهی و رسیدگی میوه سفارش می گردد. شوره قابل عرضه حساس خلوص بالای 98% بوده و مطلوب به جهت مصارف صنعتی و تحقیقاتی می باشد. نیترات پتاسیم غیر قابل انفجار هست اما سوختن مواد منفجره را تسریع می کند. نپتاسیم نیترات همچنین از پتاسیم که فلزی سبک، نرم و نقرهای هست و نیتروژن که یک گاز بیرنگ و بیبو است در کنار اکسیژن تشکیل شده است. پتاسیم نیترات یکی از محصولات صنعتی پیشگامان شیمی میباشد که کاربردهای بسیاری دارد. هنگامی که هیدروکسید پتاسیم به وسیله اسید نیتریک خنثی می شود؛ پتاسیم نیترات تشکیل می شود. مهم خنثی سازی اسید می تواند آن را تنظیم کرد. محلول کلرید آمونیوم در آب زیاد عمده از نیترات پتاسیم می باشد ، به این ترتیب شما بلورهای نیترات پتاسیم دریافت خواهید کرد که می توانند از محلول کلرید آمونیوم قطع شوند. بر مغایر نیترات سدیم، این ماده غیر خورنده است. مصارف دیگر همین ماده در داروسازی، خمیر دندانهای، کودها، تقابل اصلی فشار خون بالا و پایین، حفظ غذا، معالجه آسم و باغبانی می باشد. معروف ترین کاربرد این ماده شیمیایی به عنوان اکسنده حاذق در پودر سیاه در موتور های موشک پتاسیم نیترات مرک دیده می شود.
آخرین مطالب