عملکرد پیستون خودرو

همین حذف وزن را به دست کم می رساند و تراز تماس بین پیستون و دیواره سیلندر را کاهش می دهد ، براین اساس اصطکاک ک

توسط PATRIS-MUSIC در 23 دی 1400
همین حذف وزن را به دست کم می رساند و تراز تماس بین پیستون و دیواره سیلندر را کاهش می دهد ، براین اساس اصطکاک کاهش می یابد. وجود لقی هم در بین سیلندر و پیستون زیاد حائز اساسی است. البته مصرف سوخت به جهت خودرویی که در شرایط نهایت سرعت، صرفا ظرف ۹ دقیقه ۱۰۰ لیتر بنزین میسوزاند، واقعاً چقدر دارای دارد؟ در حالا حاضر ۱۰۰ دستگاه از ابرخودروی بوگاتی شیرون در بازار جهانی عرضه شده است. تمام قطعات متعدد بوگاتی شیرون، توسط موسسه ها اروپایی ساخت شده و برای مونتاژ به مولشایم نبی میشوند. همین سنت کماکان ادامه دارد و ابرخودروی شیرون، تازه ترین کالا بوگاتی هم در این کارگاه مونتاژ میشود. مسلماً ۱۶ سیلندر اهمیت پیرایش W تبارک است؛ ولی استدلال با بعد ها قابل اعتنا پیشرانهی بوگاتی همین نیست. پیستون های بیضی رخ که برای جلوگیری از چسپیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته می شود با ابعاد خاصی طرح می گردد.به طوری که در شکل 7 دیده می شود قطر پیستون که در محور تکیه گاه گژن پین قرار دارااست به اندازه006/0 اینچ یا این که 15/0 میلیمتر از قطر دیگر کوچکتر میباشد و قطر پیستون در روی محور 45 مرتبه ای نسبت به محور 003.0 اینچ یا این که 075/0 میلیمتر کوچکتر از بزرگترین قطر پیستون است. همینطور طراحی داخلی دستگاه به نوع ای هست که فاصله در میان مخزن آب و محل قهوه ، کمترین مقدار ممکن در لحاظ گرفته شده است تا از کاهش دمای آب جوش خودداری شود . قطر پیستونها در هر کالیپر ترمز گوناگون است تا توزیع فشار بهصورت برابر در سطح لنت ساخت شود.رینگهای شیرون بهگونهای طراحی شدهاند تا جریان هوای گردبادی پیرامون دیسک ترمز تولید شود؛ چرا که دمای همین بخش در شرایط رانندگی پیست به ۹۰۰ مرتبه سلسیوس (ویرون ۱۱۰۰ جايگاه سلسیوس) میرسد. کلیدی بالا رفتن دورموتور سوپاپ الکترونیکی از فرآورده اینکونل ۷۱۳ و منزلت تا دمای ۲۳۰۰ درجهی سلسیوس غیرفعال میگردد تا توربوشارژرهای دیگر نیز بهکار بیافتند. زمانی که دو پیستون به سمت هم حرکت کرده و روبهروی یکدیگر قرار میگیرند، سوخت دربین دو پیستون پاشیده شده و جرقه زده میشود. درواقع در به دور موتورهای پایین، خروجی ۸ سیلندر به یک توربوشارژر رسول میشود و ازآنجایی که توربوشارژر بهاندازهی به اندازه پهناور است، نیازی به توربوشارژرهای اکثر وجود ندارد. قطعه استوانه شکلی است که در باطن سیلندر اصلی اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه حساس موتور می باشد و دوران های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. در صورتی که برایتان سوال می باشد که تا چه میزان دما در اثر کارکرد این قطعه ساخت می شود، می بایست بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون قدرت دارد. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر کار می کند.اما ارتقاء ضخامت کف پیستون باعث ارتقا وزن آن می شود.همچنین چنانچه کف پیستون خیلی سرد کار کند،لایه های ادغام هوا-سوخت همسایه آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از طرز اگزوز در گوشه و کنار پخش می شود.در عاقبت بازده موتور کمتر و دود آن ارتقا می پیستون تبریز سمند یابد. گهگاه یک فنر کمکی یا زنجیر پشت حلقه جرم پایینی قرار می دهند تا در نتیجه همین فعالیت رینگ به جداره سیلندر فشرده شود. همانطور که والاس در ویدئو اشاره میکند، پیشرانهی ۱۶ سیلندر W شکل فولکس واگن با حجم ۸ لیتر واقعاً پهناور بهنظر میرسد. خط ساخت بوگاتی که در آن حتی یک ربات نیز وجود ندارد و کاملا مهم نیروی انسانی فعالیت میکند، «آتلیه» نام دارد. به جهت حل این مشکل، دو منیفولد هر ۴ سیلندر به نیز متصل شدهاند و یک سوپاپ الکترونیکی قرار دیتا شده است. در شرایط عادی ۴ سیلندر حساس منیفولدهای جدا از هم به توربوشارژرها متصل هستند؛ باتوجه به اینکه توربوشارژرهای شیرون ۶۹ % بزرگتر از توربوشارژرهای ویرون هستند، برای بهکار افتادن هر ۴ عدد باید به دورموتور ۴۰۰۰ رسید. نحوهی نصب و قرارگیری گیربکس بهگونهای هست که باوجود پیشرانهی تبارک ۱۶ سیلندر، توزیع وزن محور جلو ۴۵ % باشد. از طرف دیگر شیرون میل لنگ سبکتر و قطعات تیتانیومی بیشتری دارد؛ ولی در مقایسه اصلی ویرون، ۲۵ % قدرت بیشتری ایجاد میکند. حساس یاری کارشناسان فنی رگلاژ (۰۲۱۷۲۴۹۱) دیگر نگران تشخیص درست نقص‌ اتومبیل خویش قبل از مراجعه به مرکز ها تعمیراتی نخواهید بود. همانطور که اشاره شد، شیرون در زمان حرکت تنها حساس دو توربوشارژر فعالیت میکند و صرفا هنگام بالا رفتن به دور موتور، دو توربوشارژر دیگر به مدار وارد میشوند. از بزرگترین چالشهای مجموعه مهندسی فولکس واگن و بوگاتی، بالا بردن مقاومت و توان پیشرانه بدون ارتقا وزن آن بود. قوای محرکهی بوگاتی شیرون باوجود لولههای محل ورود و اتصالات تسمهها از جنس فیبرکربن، در مجموع ۶۳۰ کیلوگرم وزن دارد که حدود ۴۴۰ کیلوگرم آن صرفا متوجه پیشرانه است. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات مضاعف اکثر در آیتم قیمت پیستون تبریز پراید لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.
آخرین مطالب