راهاندازی کارخانه تولید اسید بوریک در کشور برای اولین بار

مدیرعامل کمپانی گسترش بازرگانی آهن و فولاد تولد گفت: فعالیت در صنعت های پاییندستی و بالادستی فولاد از پاراگراف

توسط PATRIS-MUSIC در 29 اسفند 1400
مدیرعامل کمپانی گسترش بازرگانی آهن و فولاد تولد گفت: فعالیت در صنعت های پاییندستی و بالادستی فولاد از پاراگراف حضور در بخش معدن و صنایع معدنی و بازارهای صادراتی فولاد جزو اولویتها و برنامه کمپانی توسعه و گسترش بازرگانی آهن و فولاد ولادت است، ازاینرو در اواخر سال گذشته و اهمیت بررسیهای کارشناسی، سرمایهگذاری در معدن بور قره آقاج زنجان انجام گرفت و به سبب ساز آن در شرکت معدنی ولادت جوان ابرار به تصویب و متعاقبا مبادرت به تجهیز و استخراج همزمان حساس اکتشاف تفصیلی داشته هست و در حالا حاضر دپو قابلتوجهی از ماده معدنی ذخیره شده است. مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد به دنیا آمدن تصریح کرد: در شرایط کنونی به ادله پرورش قیمتهای فولاد در بازار داخل، واردات آن بهصرفهتر شده و اهمیت دقت به بستر مطلوب و گنجایش بالای تولیــــد در داخل کشـور، صنعت فولاد ما می تواند حتی پاسخـــگوی نیاز حوزه‌ باشد . محمدحسین دیدهور اهمیت بیان اینکه معدن وابسته به این کمپانی در حالت مطلوبی قرار دارد، افزود: درصدد هستیم تا از شیوه همکاری حساس موسسات خارجی، بستر اضطراری را به جهت تکمیل زنجیره ارزشافزوده همین محصول آماده کرده و با فرآوری سنگ بور بهدست آمده از این معدن، از محل فروش محصولات فرآوری شده، ارزشافزوده مطلوبی را برای شرکت حاصل کنیم . در این زمینه این کمپانی بررسیهای لازم را برای توسعه و گسترش کار و تولید تنوع در تولیدات و فرآوردهها در فرمان فعالیت خویش داراست . در همین زمینه همین کمپانی بررسیهای واجب را برای توسعه و گسترش کار و ایجاد تنوع در تولیدات و فرآوردهها در دستور کار خود دارد. همینطور به جهت پاکسازی قارچ در آب استخر به کارگیری می شود. دیدهور همچنین از برنامهریزی برای جذب نیروهای کارشناس و استعمال از ظرفیتهای بازار برای حرکت در جهت تبدیل این کمپانی به یکنهاد مالی پهناور و انجام بعضی مذاکرات با موسسه ها حقوقی پهناور بهمنظور حضور در ترکیب سهامداران شرکـــــتآهن و فـــــــــولاد مــــــیلاد خـــــــبر داد. این ماده شیمیایی کاربرد های ویژه ای در جهت ارتقای کیفیت کشاورزی دارااست و دارای استحکام دادن به دیواره سلولی گیاهان، موجب ارتقا میزان پروسه جذب و فتوسنتز میشود. گوارش: درصورتیکه اشخاص به غلط از همین ماده به کار گیری نمایند و آن را بخورند ممکن است با اسهال، تهوع، درد های شکمی و … اسید بوریک و نمک های سدیم بورات آن مواد موثری در محصولات آفت کش ها هستند که به تیتر حشره کش ها ، قارچ کش ها ، جلبک کش ها ، علف کش ها ، قارچ کش ها و به عنوان حفظ کننده های چوب به کارگیری قرص اسید بوریک می شوند. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم اسید بوریک سوسک لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.
آخرین مطالب