دانستني هاي جالب در مورد كفش

2)هنگام گزینش كفش در نظر داشتهباشيد انگشتان پايتان دچار تغيير حالت نشوند و يا كنارههاي پايتان زیر فشار ناشي از

توسط PATRIS-MUSIC در 11 بهمن 1400
2)هنگام گزینش كفش در نظر داشتهباشيد انگشتان پايتان دچار تغيير حالت نشوند و يا كنارههاي پايتان زیر فشار ناشي از كفش قرار نگيرند. پنجه اين كفش به شكلي برش ميخورد كه مثل بالهاي بازشده يك پرنده به لحاظ ميرسد. •بعضي از كفشهاي آكسفورد در قسمت پنجه يك تكه چرم جداگانه دارند(cap toe). •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين جور كفش آكسفورد است. •كفش كليتي(Kiltie) نوعي كفش آكسفورد می باشد كه زبانهاي از چرم ريشه ريشه دارد كه روي قسمت رويه كفش مي افتد تا سوراخ و بندهاي كفش را بپوشاند. مي توانيد از عكسها به کار گیری كنيد تا خوب تر نوع كفشها را بشناسيد. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقاد بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر سالم بخشهايي از بدن میباشد و نياز به محافظت زيادي داراست تا در تمامی حال، انسان ادب داشتهباشد. اين کارشناس طب فيزيكى و توانبخشى دارای بيان اينكه بر بر خلاف خیال مردمان به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را سهل وآسان ترين كفش مى دانند، كفش مناسب كفشى هست كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعات آن گاه از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. 4)به موقعيت و شرايط خودتان زمان خريد كفش اعتنا كنيد. از آن به بعد كفش نیز داخل صنعت هاي ديگر شد. همانگونه كه باخبر هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از آوازه به سزايي برخوردار مي باشد. در بسياري از موارد پاهاي چپ و راست به میزان دو يا سه ميليمتر از همديگر اختلاف دارند پس در هنگام خريد , کفش اسپرت پسرانه تهران تعیین خود رابر شالوده اندازه پاي بزرگتر انجام دهيد. 11) زمان خريد كفشهايي كه قصد داريد اهمیت جوراب آن‌ها را بپوشيد، خوبتر است جورابي مناسب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. 13) بهترين كفشها براي پيادهروي، كفشهايي هستند كه به خوبي پاها را دربرگيرند و زمان پيادهروي كاملا به عنوان محافظي براي پا عمل كنند و همچنين انعطافپذير باشند و پا در آن خسته نشود. حیاتی انجام اين كار، با اشراف و اطمينان خاطر بيشتري ميتوانيد اين كفشها را بپوشيد. 5)در نظر گرفتن بيماريهايي مثل ديابت ممكن می باشد انتخابتان را محدود كند ولي در نهايت اساسی آگاهي بر بيماري و شرايط حاكم بر شما، يك انتخاب صحيح انجام خواهيد داد. 6)در دوران بارداري كفشهايي به پا كنيد كه فشار زيادي بر پا و ناحيه پشت شما وارد نكند مانند كفشهاي سهل وآسان و تختي كه فرآورده و بافت نرمي دارند. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد کفش اسپرت مردانه زمستانی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب