جراحی لیفت شقیقه - دکتر مجید نداف کرمانی

لیفت شقیقه موجب کشیدگی دم ابرو به سمت بالا (در امتداد شقیقه و استخوان گیجگاهی) می شود ولی لیفت پیشانی منهای از

توسط PATRIS-MUSIC در 13 بهمن 1400
لیفت شقیقه موجب کشیدگی دم ابرو به سمت بالا (در امتداد شقیقه و استخوان گیجگاهی) می شود ولی لیفت پیشانی منهای از فی مابین بردن چین و چروکهای آن موجب بالا کشیده شدن تاج ابروها به سمت فرق سر میشود. انواع روشهای لیفت شقیقه وجود دارند که بسته به حالت هر زیباجو ممکن میباشد آیتم به کارگیری قرار بگیرند؛ مواقعی همچون لیفت شقیقه مهم نخ که اختصاصی افرادیست که افتادگی کمتری در حوزه‌ مورد لحاظ دارا‌هستند و هدفشان فقط کشیدگی ابرو و چشمشان است. در برعلیه نتیجه لیفت کلیدی نخ همیشگی نبوده و نیاز می باشد تا در فواصل هنگامی حدود 6 تا 12 ماه مجددا انجام شود. در این شیوه که اهمیت به کار گیری از دستگاه پلاسما جت انجام میشود، حرارت مشخصی به بافت پوست وارد شده و پوست از وضعیت جامد به گاز تبدیل میشود. در جلسات مشاوره پیش از لیفت پزشک بهطور تام شما را معاینه می کند تا ضمن اطلاع از موقعیت سالم شما، میزان لیفت موردنیاز و طرز لیفت متناسب مهم حالت چهره را تشخیص کش لیفت شقیقه شیراز دهد. درواقع اصلی به کارگیری از لیفت شقیقه چشمهای شما درشتتر به لحاظ رسیده و فاصله آنها دارای ابروها هم گیره لیفت شقیقه متناسب خواهد شد. لیفت شقیقه که اصلی نام لیفت یا این که کشیدن ابرو نیز شناخته میشود، یک متد زیبایی میباشد که برای بالا بردن نصیب بیرونی ابرو، کرنگ نمودن چروکهای پنجه کلاغی و سفت کردن پوست ناحیه اطراف شقیقهها انجام می شود. به این ترتیب می توان گفت که لیفت شقیقه تنها عملی به جهت زیباتر کردن جوانها وجود ندارد و کسانی که از چین و چروکهای ساخت شده در گوشههای دیده ناراضی هستند و افزایش سن منجر افتادگی ابروهای آن ها شده می باشد هم میتوانند این فعالیت را بهعنوان گزینهای مطلوب و ناچیز دردسر برای جوانسازی شکل خود در نظر داشته باشند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن