تدریس شیمی به زبان انگلیسی

حساس همگی اینها من خیلی بی تاب و دلتنگ مادرم بودم، به هیچ عنوان صبر تلاوت کتابهایی دارای آن حجم فراوان را نداش

توسط PATRIS-MUSIC در 22 اسفند 1400
حساس همگی اینها من خیلی بی تاب و دلتنگ مادرم بودم، به هیچ عنوان صبر تلاوت کتابهایی دارای آن حجم فراوان را نداشتم فرض نمایید کتابهایی ۷۰۰ کاغذ ای … خلاصه وار بودن جی برگها،کم حجم بودنشان، خودداری از اتلاف وقت دارای آنها و اساسی تر از همه، این حساس قشنگی که مهم انتقال هر جی برگ از یک منزل به منزل بعدی جعبه پیدا می کنی و مطمئن می شوی دیگر هیچ وقت مطلب را فراموش نمی کنی سبب می شود روز به روز به ادامه یادگیری حساس این روش دلگرمی بیشتری پیدا کنی. روز به روز بهتر شدن زبان اساسی جی۵؟ تمامی ما می دانیم که تام بودن یک نقاب است، بدین ترتیب به اشخاص پشت نقاب (همه رشته حریف) اعتماد نمی کنیم زیرا آنان اصلی ما راستگو نبوده اند. جی برگها خیلی درحال حاضر و هوایم را عوض می کردند، زمانی در عمق آنها می رفتم ناراحتی از یادم می رفت. اولی توشه بود که همین کتابها را می دیدم، در آن حالت تنها مطالب حیاتی را جی برگ نویسی می کردم و شب امتحان تدریس خصوصی شیمی در سنندج می خواندم. دیدنی اینکه همین کار باعث می شد امتحاناتم را با نمراتی خوب پاس کنم،وقتی در عمق جی برگ ها فرو می رفتم دلتنگی از یادم می رفت. دیدن آن منجر می شد ناامیدی به دلم شیوه پیدا نکند، می دانستم جی۵ روشی درست هست و همین به من متانت می دادم. خیلی هایمان صرفا از قله آن به کارگیری می نماییم اما به نظرم درصورتیکه روشی درست پیش بگیریم می توانیم از کل سلولهای مغزمان به کارگیری کنیم. رویه را صحیح تعیین کرده بودم البته زیرا وقت پاره ای برای جی۵ نهاده بودم فکر می کردم قبول نمی نحس و می بایست یک سال دیگر پشت کنکور بمانم. آفریدگار را شکر، دعای نه من همیشه پشت سرت است». همیشه در بین ۲۵- ۲۰ می گرفتم، البته به مرور که همین درس را اساسی جی۵ خواندم نمراتم سیر صعودی پیدا کردند بعد از آن مدام نمراتم بالای عکس درس دادن خصوصی شیمی ۳۵ می شد. استادبانک مهم اعتنا به سیستم ارزیابی پیشرفته و سختگیرانه ای که در تعیین معلم های خصوصی ش دارد، به راحتی این دغدغه را از بین بردن می نماید و میتواند بهترین مدرس خصوصی شیمی را به دانشآموزان معرفی کند. در همگی کلاس های شیمی کنکور، المپیاد، تقویتی و دانشگاهی برگزار شده توسط اساتید شیمی ایران، ساعت اول کلاس به رخ تضمینی برگزار خواهد شد.
آخرین مطالب