انواع روش های تصفیه فاضلاب صنعتی و پساب - گروه صنعتی هفت

پیچیدگی سبب ساز دشواری نسبی در بهره­برداری از روشهای شیمیایی می­گردد. 2. تصفیه بیولوژیکی (Biological Methods):

توسط PATRIS-MUSIC در 1 اسفند 1400
پیچیدگی سبب ساز دشواری نسبی در بهره­برداری از روشهای شیمیایی می­گردد. 2. تصفیه بیولوژیکی (Biological Methods): تصفیه بیولوژیکی به باکتریها، نماتدها و دیگر موجودات کوچک متکی هستند تا مواد آلی موجود در فاضلاب را اساسی به کار گیری از فرآیندهای سلولی جزء‌جزء‌کردن کنند. باتوجه به این موضوع، حذف یا کمتر غلظت آلایندهای آلی به جهت نگهداری سالم گوشه و کنار و موجودات از مهم بالایی برخوردار است. تبصره 4 : مرتبه حرارت می بایست به میزانی باشد که بیش از 3 سکو سانتیگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن، جايگاه حرارت منشا پذیرنده را ارتقاء یا این که کمتر ندهد. تعیین شیوه تصفیه فاضلاب به نوع و مقدار آلایندههای موجود در فاضلاب یا به عبارتی کیفیت فاضلاب بستگی دارد. پس از به کارگیری از روش لجن فعال مهم هوادهی گسترده و ته نشین کردن لجن تولیدی آن، این نیاز وجود دارااست که پساب خروجی گندزدایی شود. عبور می نماید و در ته آن ته نشین میشوند. باکتریهای مضر موجود در فاضلاب، درصورتیکه به وسیله کار ضدعفونی از بين نروند، سبب آلودگی منابع طبيعي آب می شود و در شکل آشاميدن موجب پیدایش امراض متفاوتی مانند اسهال خونی میشوند. عدم توانایی کلر در حذف تام آلودگی های میکروبی، تغییر تحول در میزان مرغوب بودن آب و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از به کار گیری از کلر، منجر گردید تا به کار گیری از گاز ازن بیشتر مورد اعتنا قرار گیرد. اين آزمایشها ميزان اسيدی يا بازی بودن فاضلاب، مواد متشكله، اكسيژن محلول و شدت آلودگی را نشان می‌دهد كه آزمونهای شيميايی شامل DO ،BOD ،COD ،TSS ،TDS ،pH و CL2 است. وارد کردن فاضلاب های شهری و صنعتی سوای تصفیه در گوشه و کنار زیست موجب آلودگی زیست محیطی ،به خطر افتادن جان آبزیان ، توسعه باکتری های بیماری زا ، آلودگی آب های زیر زمینی و در سرانجام به خطر افتادن جان انسان ها و کل موجودات زنده می شود. وقتی كه آب مصرف می‌گردد و مواد خارجی و آلاينده وارد آن میشود، كيفيت اوليه آب از بين رفته و ديگر قابل استفاده نیست، كه به آن فاضلاب گفته میشود. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت تصفیه فاضلاب کارخانجات صنایع غذایی.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن