انهدام شبکه فساد مالی در اتحادیه املاک مشهد

واحد حقوقی املاک آلما شعبه VIP متشکل از دو وکیل اساس یک دادگستری اهمیت تجربه در حوزه املاک و یک متخصص ثبتی می

توسط PATRIS-MUSIC در 14 بهمن 1400
واحد حقوقی املاک آلما شعبه VIP متشکل از دو وکیل اساس یک دادگستری اهمیت تجربه در حوزه املاک و یک متخصص ثبتی می باشد که همواره مشاوره های پیش و یا ضمن خرید کردن را به املاک سوییچ اندیشه مشاور املاک اندیشه شهرک صدف متعاملین ارائه مینمایند. در برخی از معاملات ملکی افرادی به عنوان وکیل طرفین قرارداد مراجعه می‌نمایند که در همین زمان می بایست مدارک فرد و همچنین وکالت طومار وی نیز مورد باز‌نگری قرار گیرد تا از صحت وکالت فرد اطمینان حاصل شود. حال اهمیت دقت به این‌که کمتر از دو هفته تا پایان روزگار خوداظهاری کاربران در سامانه املاک و اسکان باقی مانده، وزارت منش و شهرسازی در اقدامی ارزشمند، دیتاها بقیه دستگاهها را حیاتی داده ها سامانه املاک و اسکان منطبق کرده و به ۲۶ میلیون خانوار رسیده است؛ لذا سرپرستان خانوارها صرفاً به جهت در اختیار گرفتن اطلاعات خود و افراد تحت تکفلشان بایستی به آن وارد و در شکل صدق آن، تأیید کنند. در زمان تصویب قرارداد بایستی دو شاهد حضور داشته باشند. در رخ حضور مستاجر بایستی قرارداد اجاره گزینه بررسی قرار گرفته و تکلیف پول رهن آن و روزگار تخلیه مشخص و معلوم شود. متأسفانه در این سالها دیدهایم هنگامی دستگاه نظارتی به وظیفه خویش توجهی ندارد و کوتاهی شکل میگیرد دستگاه قضایی برای دوری از تضییع هرچه عمده بیتالمال و دستمزد مردمان وارد روایت میشود.چند ماه پیش مستندات و شکایتهایی به یکی از از شعبههای بازپرسی در ناحیه۲ دادسرای مشهد ارجاع شد و بازپرس پرونده برای بررسی تمامی ابعاد قصه که از سودجوییهای گسترده در اتحادیه مشاوران املاک مشهد حکایت داشت اقدامهای قضایی ظریف را در فرمان کار قرار داد. مدارک مورد نیاز برای احراز هویت اشخاص معمولا شناسنامه و کارت ملی آن‌ها می باشد اما در صورت عدم اطمینان می توانید مدارک بیشتری را نیز درخواست کنید. ولی به دلایلی، خوداظهاری دارای استقبال مهربانی از سوی مردم روبه رو نشده و اسم نویسی در همین سامانه به انتها مهر ماه موکول شد که توصیه آن از سوی وزارت روش و شهرسازی به ستاد ملی مقابله حساس کرونا رفت و مجوز آن دریافت شد. بر شالوده تبصره ۱ همین ماده، سامانه املاک میبایست پیاله ۳ ماه از دوران بیان آن راه اندازی می‌شد که اصلی دقت به بیان همین قانون در اواخر سال گذشته، از شروع فروردین تا اخیر خرداد ماه مدت زمان اسم نویسی بود.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن