استدلال درباره لباس گروه شب نقاب

مسئولین پزشکی عراق و فعالان سیاسی گفتند، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن در جریان تضارب اهمیت هواداران مقتدی صدر، حداقل ۸

توسط PATRIS-MUSIC در 18 شهریور 1401
مسئولین پزشکی عراق و فعالان سیاسی گفتند، روز چهارشنبه ۱۶ بهمن در جریان تضارب اهمیت هواداران مقتدی صدر، حداقل ۸ نفر از تظاهرکنندگان ضد مدنی کشته و ۵۲ نفر دیگر آسیب دیده شدند. در جریان این تضارب یک نفر کشته و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند. در جریان همین حمله دست‌کم ۱۹ نفر از معترضان کشته و ۷۰ نفر مجروح شدند. در شامگاه جعه ۱۵ آذرماه، مردان مسلح ناشناس به نزدیکی تجمع اهمیت معترضان در عرصه تحریر بغداد حمله کردند. پلیس و نیروهای عراق مسیر این پل از میدان تحریر به حوزه‌ سبز را بستند. خبر انتصاب در آغاز وزیر تازه عراق در شرایطی اعلام شد که این مرز و بوم برای چهار ماه پی در پی سرگرم اعتراضات گسترده بود. روز یکشنبه ۶ بهمن به جهت دومی روز نیروهای امنیتی مهم صدها معترض در بغداد و جنوب عراق مشغول شده و به سوی آنها گلولههای جنگی شلیک کردند. روز جمعه ۲۷ دی، معترضان در حوالی پل السنک در حیطه سبز امنیتی بغداد اصلی نیروهای امنیتی مشغول شدند. این درگیریهای خشونت آمیز نشان دهنده پیدایش اختلاف دربین معترضان و هواداران مقتدی صدر می باشد که ابتدا از همین اعتراضات حمایت میکردند. اما در پی انتصاب محمد علاوی به منزلت در آغاز وزیری عراق که مورد تائید مقتدی صدر هست او حمایت از اعتراضها را متوقف کرده و دارای اقلیت حاکم بر میهن همسو شده است. در روزهای اول تا سوم دی ماه، اعتراضات ضد مدنی در شهرهای بزرگ عراق ادامه داشت. شب یکشنبه نخستین دی ماه، معترضان در دیوانیه و بصره، هر دو در جنوب شیعهنشین عراق، اعتصاب عمومی اعلام کردند. وی «کشتهشدن معترضان در نتیحه سرکوب آن‌ها توسط دولت عراق و استفاده از قوای مرگآور، همچنین گزارشها از ربودن معترضان» را نکوهش کرد و خواستار دقت فوری به خواستههای تظاهرکنندگان شد. نیروهای پلیس و امنیتی عراق به سوی معترضان گاز اشک آور شلیک کردند. هواداران مقتدی صدر به محل تحصن آنها حمله کرده و چادرهای معترضان را به آتش کشیدند. افراد مسلح این ساختمان یکسری طبقه را به آتش کشیدند. سالها سپس و در سال ۲۰۱۱ همسر او این قطعه را به جهت آندره ریو فرستاد و همین موزیسین دارای اسمو رسم این قطعه را پسندید و در یکی از از آلبومهایش در به عبارتی سال منتشر کرد. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وبسایت اسباب بازی لباس مجموعه شب نقاب.
آخرین مطالب